صفحه ‌آرایی و طراحی گاهنامه اجتماعی فرهنگی نفحات | شماره اول | تیر ماه 1400
طراحی پوستر دکتر احمدی کاندیدای ششمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی
طراحی استوری معرفی دوره آموزشی + طراحی قالب آن
طراحی تقویم انتخاباتی سال 1400
طراحی استوری موفقیت در آزمون استخدامی فراگیر
صفحه ‌آرایی و طراحی گاهنامه علمی آموزشی مهبانگ | شماره چهارم | اردیبهشت ماه 1400
طراحی استوری کارگاه های کانون فرهنگی و تربیتی آینده سازان شهرستان گراش
طراحی پوستر ششمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی دکتر احمدی (شماره 2)
طراحی بروشور انتظار و مهدویت
طراحی استوری کارگاه های کانون فرهنگی و تربیتی حضرت معصومه
طراحی پوستر انتخابات مجلس شورای اسلامی دکتر احمدی (شماره اول)
طراحی و صفحه ‌آرایی نشریه تخصصی جوانه نگاه | شماره چهارم | اردیبهشت ماه 1400
طراحی بروشور عفاف و حجاب
طراحی استوری پایگاه انتخاب رشته کنکور
صفحه ‌آرایی و طراحی گاهنامه  چراغ خرد | شماره هفتم | تیر ماه 1400
مطالب قدیمی تر