ایماب دیزاین

سفارش آنلاین خدمات طراحی

صفحه ‌آرایی و طراحی گاهنامه مدارا | شماره اول | مهرماه 1401

  نمونه کار صفحه ‌آرایی نشریه مدارا

   نام پروژه : صفحه ‌آرایی و طراحی گاهنامه مدارا | شماره اول | مهرماه 1401 

   توضیحات : این نشریه به درخواست سازمان خصوصی سازی کشور صفحه آرایی شد.

   نرم افزار های استفاده شده : فتوشاپ، این دیزاین، ایلاستریتور

   تاریخ : مهر ماه 1402


  نمونه کار صفحه ‌آرایی و طراحی  گاهنامه مدارا شماره اول 

  نمونه کار نشریه مدارا

  جلد نشریه مولد سازی دارایی های دولت

  نمونه کار طراحی نشریه حرفه ای مدارا

  صفحه آرایی نشریه مولد سازی

  نمونه کار صفحه ‌آرایی نشریه

  نمونه کار صفحه آرایی مجله مدارا

  نمونه کار صفحه آرایی نشریه

  نشریه مدارا

  نمونه کار طراحی نشریه حرفه ای