ایماب دیزاین

سفارش آنلاین خدمات طراحی

قرارداد های طراحی رایگان

در لیست زیر نام موسسه و سازمان هایی که در حال حاضر با آنها قرارداد طراحی داریم آورده شده است. درصورتی که جز یکی از موارد زیر هستید از طریق قسمت ثبت سفارش برای انجام طراحی با ما در ارتباط باشید. در ضمن این لیست در صورت تغییر بروز می شود...

1- دانشگاه فرهنگیان استان فارس :

طبق قرارداد منعقد شده با مدیریت پردیس های این استان، ما مجازیم با همه نشریات موجود در پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان استان فارس همکاری داشته باشیم و نشریه‌های آنها را به صورت رایگان صفحه آرایی کنیم.تمام هزینه‌های مرتبط با صفحه آرایی هر نشریه‌ رایگان و به عهده مدیریت پردیس‌ها خواهد بود.