ایماب دیزاین

سفارش آنلاین خدمات طراحی

نمونه کار طراحی اینفوگرافی روانشناسی درس پنجم (قسمت دوم)

    نمونه طراحی اینفوگرافی روان شنلسی   

     نام پروژه : طراحی اینفوگرافی روانشناسی - پایه یازدهم (درس پنجم: تفکر و حل مسئله (قسمت دوم)

     توضیحات : این اینفوگرافیک به درخواست سایت رشد طراحی شد. در این اینفوگرافی به عوامل موثر، پیامدهای آن و روش‌های حل مسئله می‌پردازیم.

     نرم افزار های استفاده شده : فتوشاپ و این دیزاین

     تاریخ : بهمن ماه 1400