ایماب دیزاین

سفارش آنلاین خدمات طراحی

نمونه کار طراحی پوستر مجموعه پرورش و آموزش اسب فارسی

       طراحی پوستر مجموعه پرورش و آموزش اسب فارسی

     نام پروژه : نمونه کار طراحی پوستر مجموعه پرورش و آموزش اسب فارسی

     توضیحات : این پوستر به منظور معرفی مجموعه پرورش و آموزش اسب فارسی به شکل ساده طراحی شد.

     نرم افزار های استفاده شده : فتوشاپ

     تاریخ : تیر ماه 1402