ایماب دیزاین

سفارش آنلاین خدمات طراحی

صفحه ‌آرایی و طراحی گاهنامه چراغ خرد | شماره هشتم | فروردین ماه 1401

  جلد نشریه چراغ خرد

   نام پروژه : صفحه ‌آرایی و طراحی گاهنامه چراغ خرد | شماره هشتم | فروردین ماه 1401

   توضیحات : گاهنامه چراغ خرد یک گاهنامه دانشجویی علمی ادبی است که به همت تعدادی از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر شیراز تهیه شده است. طراحی این شماره از گاهنامه نیز بر عهده ما بوده است.

   نرم افزار های استفاده شده : فتوشاپ، این دیزاین، ایلاستریتور

   تاریخ : فروردین ماه 1401


  نمونه کار صفحه ‌آرایی و طراحی گاهنامه چراغ خرد - شماره هشتم

  صفحه‌‌آرایی نشریه چراغ خرد

  صفحه ‌آرایی گاهنامه چراغ خرد

  نمونه کار طراحی گاهنامه چراغ خرد

   نشریه حرفه ای

  نمونه کار طراحی نشریه

  طراحی و صفحه آرایی نشریه علمی

  نمونه کار صفحه‌‌آرایی نشریه

  نمونه کار نشریه حرفه ای