ایماب دیزاین

سفارش آنلاین خدمات طراحی

صفحه ‌آرایی و طراحی گاهنامه دانشجویی علمی فرهنگی آسمان سبز | شماره اول | آذر ماه 1402

  نمونه صفحه ‌آرایی مجله آسمان سبز

   نام پروژه : صفحه ‌آرایی گاهنامه دانشجویی علمی فرهنگی آسمان سبز  | شماره اول | آذر ماه 1402

   توضیحات : نشریه آسمان سبز نشریه‌ای در زمینه دانش آموزان با نیازهای ویژه است که توسط تعدادی از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان فارس پردیس شهید باهنر تهیه شده. صفحه آرایی و طراحی جلد، تم و صفحات داخلی شماره اول این نشریه بر عهده بنده بوده است..

   نرم افزار های استفاده شده : فتوشاپ، این دیزاین، ایلاستریتور

   تاریخ : آذر ماه 1402


  نمونه کار صفحه ‌آرایی نشریه دانشجویی علمی فرهنگی آسمان سبز 

  مجله دانشجویی

  طراحی نشریه دانشجویی

  نمونه نشریه حرفه ای

  نمونه مجله برای الگو

  صفحه ‌آرایی نشریه فرهنگی

  مجله علمی

  نمونه طراحی صفحه شناسنامه نشریه

  صفحه بسم الله نشریه