ایماب دیزاین

سفارش آنلاین خدمات طراحی

نمونه کار طراحی اینفوگرافیک درس سوم روانشناسی - قسمت دوم

    نمونه کار اینفوگرافیک درسی   

     نام پروژه : طراحی اینفوگرافی روانشناسی - پایه یازدهم (درس سوم: احساس، توجه و ادراک (قسمت دوم))

     توضیحات : این اینفوگرافیک به درخواست سایت رشد طراحی شد. در این اینفوگرافی با مفهوم توجه، فواید و کارکردهای آن آشنا می‌شوید.

     نرم افزار های استفاده شده : فتوشاپ و این دیزاین

     تاریخ : بهمن ماه 1400