ایماب دیزاین

سفارش آنلاین خدمات طراحی

صفحه ‌آرایی و طراحی گاهنامه فرهنگی و علمی انگار | شماره اول | آذر ماه 1402

  نمونه کار صفحه ‌آرایی نشریه انگار

   نام پروژه : صفحه ‌آرایی گاهنامه فرهنگی و علمی انگار | شماره اول | آذر ماه 1402

   توضیحات : اولین شماره نشریه فرهنگی ادبی و هنری انگار به همت تعدادی از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان فارس واحد سلمان فارسی در آذر ماه ۱۴۰۲ منتشر شد. طراحی جلد و تم و صفحه آرایی صفحات داخلی نشریه به عهده بنده بوده است.

   نرم افزار های استفاده شده : فتوشاپ، این دیزاین، ایلاستریتور

   تاریخ : آذر ماه 1402


  نمونه کار صفحه ‌آرایی و طراحی نشریه فرهنگی و علمی انگار - شماره اول

  نمونه صفحه‌‌آرایی نشریه فرهنگی انگار

  صفحه ‌آرایی مجله

  صفحه بند نشریه

  صفحه آرایی نشریه دانشجویی

  صفحه ‌آرایی نشریه علمی

  طراحی و صفحه آرایی نشریه

  نمونه کار صفحه آرایی نشریه حرفه ای

  صفحه آرایی شعر در نشریه