ایماب دیزاین

سفارش آنلاین خدمات طراحی

صفحه ‌آرایی و طراحی گاهنامه تخصصی جوانه نگاه - شماره سوم

  جلد نشریه جوانه نگاه شماره سوم

   نام پروژه : صفحه ‌آرایی و طراحی گاهنامه تخصصی جوانه نگاه | شماره سوم | دی ماه 1399

   توضیحات : گاهنامه جوانه نگاه یک گاهنامه تخصصی است که به بررسی مسائل جغرافیایی، تاریخی و علوم اجتماعی می پردازد که مطالب آن به همت تعدادی از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس نسیبه تهران نوشته شده است. طراحی این شماره از گاهنامه بر عهده تیم ایماب دیزاین بوده است.

   نرم افزار های استفاده شده : فتوشاپ، این دیزاین، ایلاستریتور

   تاریخ : دی ماه 1399


  نمونه کار صفحه ‌آرایی و طراحی گاهنامه تخصصی جوانه نگاه - شماره سوم

  صفحه‌‌آرایی نشریه جوانه نگاه

  صفحه ‌آرایی گاهنامه جوانه نگاه

  نمونه کار طراحی گاهنامه جوانه نگاه