ایماب دیزاین

سفارش آنلاین خدمات طراحی

طراحی و صفحه ‌آرایی گاهنامه خبری بسیجیسم - شماره دهم

  جلد گاهنامه بسیجیسم

   نام پروژه طراحی و صفحه ‌آرایی گاهنامه خبری بسیجیسم - شماره دهم

   توضیحات : گاهنامه بسیجیسم یک گاهنامه خبری تبیینی متعلق به بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کرمان است که در این شماره به بیان مطالبی از قبیل مکتب سلیمانی، عدالت آموزشی، وزیر علوم قاتل بروسلی ، طنزیمات دانشگاه و مصاحبه با محمد جواد ابراهیم آبادی پرداخته شده. طراحی جلد و صفحه آرایی این شماره از گاهنامه برعهده ایماب دیزاین بوده است.

   نرم افزار های استفاده شده : فتوشاپ، این دیزاین، ایلاستریتور

   تاریخ : دی ماه 1399

  .گاهنامه خبری بسیجیسم را در سایت بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان ببینید 


  گاهنامه بسیجیسم - شماره دهم

  صفحه‌‌آرایی بسیجیسم

  تصویر نشریه بسیجیسم

  نمونه نشریه بسیج