ایماب دیزاین

سفارش آنلاین خدمات طراحی

صفحه ‌آرایی و طراحی گاهنامه دانشجویی غوغا - شماره دوم

  نمونه کار صفحه ‌آرایی نشریه

   نام پروژه : صفحه ‌آرایی گاهنامه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی غوغا | شماره دوم | فروردین 1399

   توضیحات : این پروژه اولین کار طراحی و صفحه آرایی من در زمینه نشریات بوده که خوشبختانه بازخوردهای خوبی از طرف گروه غوغا و مخاطبان داشت.

   نرم افزار های استفاده شده : فتوشاپ، این دیزاین

   تاریخ : فروردین ماه 1399


  نمونه کار صفحه ‌آرایی و طراحی گاهنامه دانشجویی غوغا - شماره دوم

  نمونه کار صفحه ‌آرایی

  صفحه ‌آرایی نشریه

  نمونه کار طراحی نشریه