نمونه کار صفحه ‌آرایی نشریه

 نام پروژه : صفحه ‌آرایی گاهنامه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی غوغا | شماره دوم | فروردین 1399

 توضیحات : این پروژه اولین کار طراحی و صفحه آرایی من در زمینه نشریات بوده که خوشبختانه بازخوردهای خوبی از طرف گروه غوغا و مخاطبان داشت.

 نرم افزار های استفاده شده : فتوشاپ، این دیزاین

 تاریخ : فروردین ماه 1399


نمونه کار صفحه ‌آرایی و طراحی گاهنامه دانشجویی غوغا - شماره دوم

نمونه کار صفحه ‌آرایی

صفحه ‌آرایی نشریه

نمونه کار طراحی نشریه