ایماب دیزاین

سفارش آنلاین خدمات طراحی

صفحه ‌آرایی نشریه فرهنگی، اجتماعی ری را | شماره اول | خرداد ماه 1399

  نمونه کار صفحه ‌آرایی نشریه

   نام پروژه : صفحه ‌آرایی نشریه فرهنگی، اجتماعی ری را | شماره اول | خرداد ماه 1399

   توضیحات : طراحی و صفحه آرایی نشریه "ری را" که اولین شماره این نشریه بود توسط تیم ما انجام شد و کارفرمای این نشریه دانشگاه فرهنگیان، واحد سلمان فارسی شیراز بودند. همچنین جلد - تم نشریه و سایر عکس های فتوشاپی که در نشریه استفاده شده نیز توسط تیم ما طراحی شدند

   نرم افزار های استفاده شده : فتوشاپ، این دیزاین، ایلاستریتور

   تاریخ : خرداد ماه 1399

   در رسانه ها :


  نمونه کار صفحه ‌آرایی و طراحی نشریه فرهنگی، اجتماعی ری را - شماره اول

  نمونه کار صفحه‌‌آرایی نشریه

  صفحه ‌آرایی نشریه

  نمونه کار طراحی نشریه

  طراحی نشریه دانشجویی

  صفحه ‌آرایی نشریه دانشجویی

  طراحی و صفحه آرایی نشریه

  نمونه کار نشریه حرفه ای