نمونه کار صفحه ‌آرایی نشریه

 نام پروژه : صفحه ‌آرایی نشریه فرهنگی، اجتماعی ری را | شماره اول | خرداد ماه 1399

 توضیحات : طراحی و صفحه آرایی نشریه "ری را" که اولین شماره این نشریه بود توسط تیم ما انجام شد و کارفرمای این نشریه دانشگاه فرهنگیان، واحد سلمان فارسی شیراز بودند. همچنین جلد - تم نشریه و سایر عکس های فتوشاپی که در نشریه استفاده شده نیز توسط تیم ما طراحی شدند

 نرم افزار های استفاده شده : فتوشاپ، این دیزاین، ایلاستریتور

 تاریخ : خرداد ماه 1399

 در رسانه ها :


نمونه کار صفحه ‌آرایی و طراحی نشریه فرهنگی، اجتماعی ری را - شماره اول

نمونه کار صفحه‌‌آرایی نشریه

صفحه ‌آرایی نشریه

نمونه کار طراحی نشریه

طراحی نشریه دانشجویی

صفحه ‌آرایی نشریه دانشجویی

طراحی و صفحه آرایی نشریه

نمونه کار نشریه حرفه ای