طراحی استوری معرفی دوره آموزشی + طراحی قالب آن
طراحی استوری موفقیت در آزمون استخدامی فراگیر
طراحی استوری کارگاه های کانون فرهنگی و تربیتی آینده سازان شهرستان گراش