کارگاه های کانون فرهنگی و تربیتی آینده سازان شهر گراش   

 نام پروژه : طراحی استوری کارگاه های کانون فرهنگی و تربیتی آینده سازان شهرستان گراش

 توضیحات : بعد از طراحی استوری برای کانون فرهنگی و تربیتی حضرت معصومه شهرستان گراش، کانون اینده سازان این شهرستان نیز سفارش طراحی استوری به همین سبک را دادند.

 نرم افزار های استفاده شده : فتوشاپ

 تاریخ : تیر ماه 1400