ایماب دیزاین

سفارش آنلاین خدمات طراحی

طراحی استوری کارگاه های کانون فرهنگی و تربیتی آینده سازان شهرستان گراش

    کارگاه های کانون فرهنگی و تربیتی آینده سازان شهر گراش   

     نام پروژه : طراحی استوری کارگاه های کانون فرهنگی و تربیتی آینده سازان شهرستان گراش

     توضیحات : بعد از طراحی استوری برای کانون فرهنگی و تربیتی حضرت معصومه شهرستان گراش، کانون اینده سازان این شهرستان نیز سفارش طراحی استوری به همین سبک را دادند.

     نرم افزار های استفاده شده : فتوشاپ

     تاریخ : تیر ماه 1400