طراحی استوری معرفی دوره آموزشی + طراحی قالب آن
طراحی استوری موفقیت در آزمون استخدامی فراگیر
طراحی قالب پست اینستاگرام تحلیل قانون اساسی
طراحی استوری صنایع ام دی اف اطلسی
طراحی قالب استوری بورس استیج