طراحی استوری کارگاه های کانون فرهنگی و تربیتی حضرت معصومه
طراحی استوری فست فود هاکان
طراحی استوری اولین همایش فصلی مشاوره کنکور سراسری 99