طراحی استوری   نمونه طراحی استوری

 نام پروژه : طراحی استوری فست فود هاکان

 توضیحات : ---

 نرم افزار های استفاده شده : فتوشاپ

 تاریخ : مرداد ماه 1399