ایماب دیزاین

سفارش آنلاین خدمات طراحی

صفحه ‌آرایی و طراحی گاهنامه چراغ خرد | شماره هفتم | تیر ماه 1400

  جلد نشریه چراغ خرد

   نام پروژه : صفحه ‌آرایی و طراحی گاهنامه دانشجویی علمی ادبی چراغ خرد | شماره هفتم | تیر ماه 1400

   توضیحات : گاهنامه چراغ خرد یک گاهنامه دانشجویی علمی ادبی است که به همت تعدادی از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر شیراز تهیه شده است. طراحی این شماره از گاهنامه بر عهده ما بوده است.

   نرم افزار های استفاده شده : فتوشاپ، این دیزاین، ایلاستریتور

   تاریخ : تیر ماه 1400


  نمونه کار صفحه ‌آرایی و طراحی گاهنامه چراغ خرد - شماره اول

  صفحه‌‌آرایی نشریه چراغ خرد

  صفحه ‌آرایی گاهنامه چراغ خرد

  نمونه کار طراحی گاهنامه چراغ خرد

   نشریه حرفه ای

  نمونه کار طراحی نشریه

  طراحی و صفحه آرایی نشریه علمی