صفحه ‌آرایی نشریه

 نام پروژه : صفحه ‌آرایی گاهنامه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی غوغا | شماره سوم | تیر ماه 1399

 توضیحات : بعد از طراحی شماره دوم و بازخورد های گروه غوغا، طراحی شماره سوم گاهنامه نیز به تیم ما سپرده شد. در این شماره تاکید گروه بر طراحی ساده و در عین جذاب بود. علاوه بر صفحه آرایی، تعدادی از تصاویر و همچنین جلد توسط تیم ما طراحی شد.

 نرم افزار های استفاده شده : فتوشاپ، این دیزاین

 تاریخ : تیر ماه 1399


نمونه کار صفحه ‌آرایی و طراحی گاهنامه دانشجویی غوغا - شماره سوم

نمونه کار صفحه‌آرایی

صفحه ‌آرایی نشریه

نمونه کار نشریه

صفحه ‌ارایی نشریه

طراحی نشریه غوغا

نشریه حرفه ای غوغا

نشریه دانشجویی فرهنگیان

صفحه ‌آرایی نشریه ی حرفه ای

ایده برای نشریه