طراحی پوستر دکتر احمدی کاندیدای ششمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی
طراحی تقویم انتخاباتی سال 1400