طراحی تقویم انتخاباتی   

 نام پروژه : طراحی تقویم انتخاباتی سال 1400

 توضیحات : بعد از طراحی پوستر های انتخاباتی این تقویم دیواری نیز به درخواست دکتر احمدی کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر تهران در سایز بزرگ طراحی شد.

 نرم افزار های استفاده شده : فتوشاپ

 تاریخ : خرداد ماه 1400