طراحی پوستر دکتر احمدی کاندیدای ششمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی