طراحی پوستر ششمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی دکتر احمدی (شماره 2)