ایماب دیزاین

سفارش آنلاین خدمات طراحی

نمونه کار طراحی اینفوگرافی روانشناسی درس پنجم (قسمت اول)

    نمونه کار طراحی اینفوگرافی درس 5 روان شنلسی   

     نام پروژه : طراحی اینفوگرافی روانشناسی - پایه یازدهم (درس پنجم: تفکر و حل مسئله (قسمت اول)

     توضیحات : این اینفوگرافیک به درخواست سایت رشد طراحی شد. در این اینفوگرافی به مفهوم مسئله و ویژگی‌های آن می‌پردازیم..

     نرم افزار های استفاده شده : فتوشاپ و این دیزاین

     تاریخ : بهمن ماه 1400