ایماب دیزاین

سفارش آنلاین خدمات طراحی

نمونه کار اینفوگرافیک علوم اجتماعی قسمت 1

    اینفوگرافیک علوم اجتماعی قسمت 1   

     نام پروژه : طراحی اینفوگرافیک علوم اجتماعی قسمت اول

     توضیحات : این اینفوگرافیک به درخواست سایت رشد طراحی شد. در این اینفو با تفاوت علوم اجتماعی و انسانی و فواید علوم اجتماعی و طبیعی آشنا می شوید.

     نرم افزار های استفاده شده : فتوشاپ و این دیزاین

     تاریخ : مهرماه 1400