پوستر انتخابات شورای اسلامی شهر تهران   

 نام پروژه : طراحی پوستر انتخابات مجلس شورای اسلامی دکتر احمدی (شماره اول)

 توضیحات : این پوستر به درخواست دکتر احمدی کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر تهران طراحی شد.

 نرم افزار های استفاده شده : فتوشاپ

 تاریخ : خرداد ماه 1400