طراحی قالب پست اینستاگرام قیمت روز گوشی   

 نام پروژه : طراحی قالب پست اینستاگرام قیمت روز گوشی موبایل

 توضیحات : قالب پست اینستاگرام برای نمایش قیمت روز گوشی های موبایل. قابلیت تغییر تمامی عناصر و متون و تصاویر موجود در قالب. 

(متن های استفاده شده آزمایشی بوده)

 نرم افزار های استفاده شده : فتوشاپ

 تاریخ : بهمن ماه 1399


قالب پست اینستاگرام قیمت روز گوشی موبایل

قالب پست اینستاگرام سریع