ایماب دیزاین

سفارش آنلاین خدمات طراحی

نمونه کار اینفوگرافیک علوم اجتماعی قسمت دوم

    اینفوگرافیک علوم اجتماعی قسمت 2   

     نام پروژه : طراحی اینفوگرافیک علوم اجتماعی قسمت دوم

     توضیحات : این اینفوگرافیک به درخواست سایت رشد طراحی شد. در این اینفوگرافیک با رشته هایی که پدیده های اجتماعی را مطالعه می کندآشنا می شوید.

     نرم افزار های استفاده شده : فتوشاپ و این دیزاین

     تاریخ : مهرماه 1400