ایماب دیزاین

سفارش آنلاین خدمات طراحی

نمونه کار اینفوگرافیک جریان های فکری کلان دوره معاصر

    نمونه کار اینفوگرافیک درسی جریان های فکری کلان دوره معاصر   

     نام پروژه : اینفوگرافیک جریان های فکری کلان دوره معاصر

     توضیحات : این اینفوگرافیک به درخواست سایت رشد طراحی شد.در این اینفوگرافیک با روند جریان های فکری دوره معاصر و فواید آن آشنا می‌ شوید.

     نرم افزار های استفاده شده : فتوشاپ

     تاریخ : شهریورماه 1400