پوستر 22 بهمن    

 نام پروژه : طراحی پوستر چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب

 توضیحات : این پوستر به مناسبت چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب به درخواست سپاه شهرستان استهبان طراحی شد.

 نرم افزار های استفاده شده : فتوشاپ

 تاریخ : بهمن ماه 1399