نمونه طراحی پست

 نام پروژه : طراحی قالب پست اینستاگرام اچم بورس

 توضیحات : این قالب برای نمایش گزارش روزانه از وضعیت بورس طراحی شده و تمام باکس ها و عناصر به کار رفته در قالب بدون نیاز به مهارت خاصی فقط با چند کلیک قابل ویرایش است.

 نرم افزار های استفاده شده : فتوشاپ

 تاریخ : شهریور ماه 1399