بروشور معرفی دانشگاه فرهنگیان   

 نام پروژه : طراحی بروشور معرفی دانشگاه فرهنگیان فارس

 توضیحات : این بروشور به درخواست مدیریت امور پردیس های استان فارس جهت معرفی پردیس های این استان طراحی شد. دانشگاه فرهنگیان فارس دارای 2 پردیس و 4 واحد آموزش عالی است.

 نرم افزار های استفاده شده : فتوشاپ

 تاریخ : اسفند ماه 1399