تعرفه طراحی گرافیک

کارفرما : گروه نردبان


توضیحات : یه همکاری دیگه با گروه نردبان و طراحی این پوستر.ایده از گروه نردبان بود و من فقط اونو به اجرا درآوردم.


تاریخ : فروردین ماه 1399