ایماب دیزاین

سفارش آنلاین خدمات طراحی

صفحه ‌آرایی و طراحی گاهنامه اجتماعی فرهنگی نفحات | شماره اول | تیر ماه 1400

  جلد نشریه نفحات

   نام پروژه : صفحه ‌آرایی و طراحی گاهنامه اجتماعی فرهنگی نفحات | شماره اول | تیر ماه 1400

   توضیحات : طراحی اولین شماره این گاهنامه چاپی به بنده سپرده شد که بعد از طراحی بازخورد های مثبت زیادی از طرف اعضا داده شد که نشانه رضایت آنها از طراحی است 

   نرم افزار های استفاده شده : فتوشاپ، این دیزاین، ایلاستریتور

   تاریخ : تیر ماه 1400


  نمونه کار صفحه ‌آرایی و طراحی گاهنامه اجتماعی فرهنگی نفحات | شماره اول

  نشریه نفحات

  نمونه صفحه‌‌آرایی نشریه

  نمونه کار صفحه‌‌آرایی نشریه

  نمونه کار نشریه حرفه ای