جلد نشریه حرفه ای جوانه نگاه شماره چهارم

 نام پروژه : طراحی و صفحه ‌آرایی نشریه تخصصی جوانه نگاه | شماره چهارم | اردیبهشت ماه 1400

 توضیحات : نشریه جوانه نگاه یک نشریه تخصصی است که به بررسی مسائل جغرافیایی، تاریخی و علوم اجتماعی می پردازد که به همت تعدادی از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس نسیبه تهران نوشته شده است. طراحی این شماره از گاهنامه بر عهده تیم ایماب دیزاین بوده است.

 نرم افزار های استفاده شده : فتوشاپ، این دیزاین، ایلاستریتور

 تاریخ : اردیبهشت ماه 1400


نمونه کار صفحه ‌آرایی و طراحی گاهنامه تخصصی جوانه نگاه - شماره چهارم

صفحه ‌آرایی نشریه جوانه نگاه

نمونه کار طراحی نشریه

نشریه دانشجویی فرهنگیان

نمونه کار نشریه حرفه ای

نشریه تخصصی جوانه نگاه