ایماب دیزاین

سفارش آنلاین خدمات طراحی

طراحی و صفحه ‌آرایی نشریه تخصصی جوانه نگاه | شماره چهارم | اردیبهشت ماه 1400

  جلد نشریه حرفه ای جوانه نگاه شماره چهارم

   نام پروژه : طراحی و صفحه ‌آرایی نشریه تخصصی جوانه نگاه | شماره چهارم | اردیبهشت ماه 1400

   توضیحات : نشریه جوانه نگاه یک نشریه تخصصی است که به بررسی مسائل جغرافیایی، تاریخی و علوم اجتماعی می پردازد که به همت تعدادی از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس نسیبه تهران نوشته شده است. طراحی این شماره از گاهنامه بر عهده تیم ایماب دیزاین بوده است.

   نرم افزار های استفاده شده : فتوشاپ، این دیزاین، ایلاستریتور

   تاریخ : اردیبهشت ماه 1400


  نمونه کار صفحه ‌آرایی و طراحی گاهنامه تخصصی جوانه نگاه - شماره چهارم

  صفحه ‌آرایی نشریه جوانه نگاه

  نمونه کار طراحی نشریه

  نشریه دانشجویی فرهنگیان

  نمونه کار نشریه حرفه ای

  نشریه تخصصی جوانه نگاه