ایماب دیزاین

سفارش آنلاین خدمات طراحی

صفحه ‌آرایی و طراحی گاهنامه مستقل مهبانگ - شماره سوم

  صفحه ‌آرایی نشریه مهبانگ

   نام پروژه : صفحه ‌آرایی و طراحی گاهنامه مستقل علمی آموزشی مهبانگ

   توضیحات : شماره سوم این گاهنامه به درخواست مرکز سلمان فارسی دانشگاه فرهنگیان طراحی شد. در این شماره به بررسی مطالبی همچون  آموزش مجازی، آموزشی هزار چهره (نظام آموزشی مجازی در کشورهای مختلف)، سفید پوشان بی ادعا، چادر سفیدی در میان سیاه چادرها (آموزش عشایر)، الفبای آلفا (معرفی نرم افزار آموزشی) و... پرداخته شده است.

   نرم افزار های استفاده شده : فتوشاپ، این دیزاین

   تاریخ : دی ماه 1399


  نمونه کار طراحی گاهنامه مستقل علمی آموزشی مهبانگ

  نشریه مهبانگ

  صفحه ‌آرایی نشریه مهبانگ

  طراحی نشریه دانشجویی مهبانگ