جلد نشریه دانشجویی مهبانگ

 نام پروژه : صفحه ‌آرایی و طراحی گاهنامه علمی آموزشی مهبانگ | شماره چهارم | اردیبهشت ماه 1400

 توضیحات : گاهنامه مهبانگ گاهنامه ای به قلم تعدادی از دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان فارس است که مانند شماره قبل، طراحی این شماره نیز بر عهده بنده بود.

 نرم افزار های استفاده شده : فتوشاپ، این دیزاین، ایلاستریتور

 تاریخ : اردیبهشت ماه 1400


نمونه کار صفحه ‌آرایی و طراحی گاهنامه مهبانگ - شماره چهارم

نمونه کار نشریه حرفه ای

نمونه کار طراحی نشریه

نمونه کار صفحه‌‌آرایی نشریه

صفحه ‌آرایی نشریه