طراحی پوستر :: ایماب دیزاین

طراحی پوستر

پوستر چیست؟

در واقع پوستر یک اثر گرافیکی است که برای هدفی مشخص طراحی شده و به منظور اطلاع رسانی به قشر گسترده ای از مخاطبین جامعه ارائه می شود. پوستر ها حاوی اطلاعات مربوط به موضوع رویداد و یا همایش، زمان برگزاری آن، مکان و جزئیاتی از این قبیل می باشد. طراحی حرفه ای پوستر اهمیت زیادی دارد و طراحی حرفه ای آن باعث جذب مخاطب و انتقال اطلاعات به او می شود.