طراحی بروشور و کاتالوگ :: ایماب دیزاین

طراحی بروشور و کاتالوگ

بروشور و کاتالوگ چیست؟

در واقع بروشور و کاتالوگ یکی از اقلام تبلیغاتی تک یا چند صفحه ای (چند لتی) است که در درجه اول برای معرفی یک شرکت، سازمان، محصولات یا خدمات مورد نظر و در درجه دوم اطلاع رسانی به مشتریان بالقوه یک کسب و کار مورد استفاده قرار میگیرد. بروشور ها و کاتالوگ ها در حقیقت نماینده سازمان و شرکت شما هستند. آنها حاوی اطلاعات تقریبا کامل و طبقه بندی شده در زمینه های مختلف اند، به طوری که با یک نگاه کلی می توان اطلاعات زیادی از آن ها به دست آورد و به مقایسه محصولات پرداخت. آنها دقیقا همان کاری را می کنند که اگر شما به عنوان نماینده شرکت در آن لحظه آنجا بودید، آن را انجام می دادید!